Комунальний заклад ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області

Адреса установи:
м.Корець  вул. Київська, 77
тел. .(03651)21326

Директор – Сидорчук Віталій Анатолійович

Графік роботи установи:

Понеділок-пятниця  8.00 – 17.00 год.

Вихідні дні: субота-неділя  

Статутна діяльність:

 КЗ ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Корецької  районної  ради  від  08.05.2019   № 494.

Комунальний заклад ,,Мистецька школа” Корецької районної ради  Рівненської області  є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, належить до системи позашкільної освіти, заснована Корецькою районною радою на майні спільної власності територіальних громад Корецького району. Оперативне   управління КЗ ,,Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської області  здійснює сектор культури і туризму Корецької  райдержадміністрації.

Засновником і власником КЗ ,,Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської області  є Корецька  районна рада.

КЗ ,,Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської  області:

- має статус позашкільного  комунального  навчально – виховного закладу, утримується за рахунок  районного бюджету і є неприбутковим;

 -здійснює  навчання і виховання учнів в позашкільному  навчальному закладі у час, вільний  від  навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах.

КЗ ,,Мистецька школа" Корецької районної ради Рвненської області  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, сектору культури і туризму райдержадміністрації, рішеннями Корецької районної ради, розпорядженнями Корецької  районної державної адміністрації та власним Статутом.

КЗ ,,Мистецька школа Корецької районної ради Рівненської області  надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів - до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

КЗ ,,Мистецька школа Корецької районної ради Рівненської області  проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

Основними  завданнями КЗ ,,Мистецька школа Корецької районної ради Рівненської області є:

-виховання громадянина України;

-вільний  розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також іншихнацій і народів;

-виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

естетичневи ховання дітей та юнацтва - пріоритетний напрямок розвитку культури України;

навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різним видам мистецтва;

створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань;

задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

Право вступу до КЗ ,,Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської області  мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до КЗ ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області  в порядку, встановленому для громадян України.

Приймання учнів до КЗ ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області  може здійснюватися протягом навчального року як на безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою КЗ "Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської області . Зарахування на навчання проводиться наказом керівника закладу.

 Заклад проводить прийом учнів віком від 6 років. Термін навчання в КЗ ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області  6, 8 років відповідно до навчальних планів і програм, затверджених Міністерством культури України, або обраних закладом для організації навчально – виховного процесу. Перспективні випускники можуть продовжити навчання у випускних класах відповідно до заяв батьків та рішення педагогічної ради.

 Організація навчально-виховного процесу в КЗ ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області

Навчальний рік у КЗ ,,Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської області починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, термін ишкільних канікул визначаються директором КЗ ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Комплектування груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочідні КЗ ,,Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської області  може працювати за окремим планом, затвердженим директором КЗ ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області . КЗ ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області  створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

КЗ ,,Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської області  працює за річним планом роботи.

 Навчально-виховний процес у КЗ ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області  здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

- уроки (індивідуальні та групові);

- репетиції;

- проводяться контрольні заходи (академічні концерти, заліки, випускні іспити), вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти;

- лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

- позаурочні заходи, а також інші форми.

 Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

Учні КЗ "Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської області  мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

-  добровільний  вибір закладу та навчанняпевним видам мистецтв;

- навчання на декількох музичних  інструментах;

 - безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчальною базою закладу;

- участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах тощо;

- повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захиствід будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права,     принижують честь і гідність.

При КЗ "Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської області  діє педагогічна рада, яка:

- розглядає план навчально-виховної і методичної роботи КЗ "Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської області ;

- обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної і методичної роботи;

- заслуховує та обговорює доповіді, звіти директора КЗ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області , його заступника, керівників відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в КЗ  ,,Мистецька школа"  Корецької районної ради Рівненської області ;

- розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи КЗ "Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської області ;

- визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення КЗ  ,,МистецькашколаКорецької районної ради Рівненської області , переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рікнавчання, призначення переіспитів, виключення учнівіз КЗ ,,Мистецька школа" Корецької районної ради Рівненської області , нагородження Похвальними листами;

- обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

- вирішує інші основні питання навчально-виховноїроботи.

Державний контроль за діяльністю КЗ ,,Мистецька школа Корецької районної ради Рівненської області 

Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури і туризму України, районна рада та сектор культури і туризму райдержадміністрації.

Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років.