Адреса установи:

м.Корець вул. Київська, 65, 34700, тел.(03651) 20423.

Директор комунального закладу ,,Корецький районний будинок культури і дозвілля” Корецької районної ради Рівненської області - Зубрицька Катерина Григорівна.

Графік роботи установи:

Понеділок-пятниця  9.00 – 18.00 год.

Вихідні дні: субота-неділя

Статутна діяльність:

Комунальний заклад ,,Корецький районний будинок культури і дозвілля” Корецької районної ради Рівненської області діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням районної ради  від 19.02.2013 №298.

І. Загальні положення

1.1.Назва повна: комунальний заклад ,,Корецький районний Будинок культури і дозвілляКорецької районної ради Рівненської області.

- скорочена: ,,КРБК і Д.

1.2.Комунальний заклад ,,Корецький районний Будинок культури і дозвілля "Корецької районної ради Рівненської області (надалі - Заклад) є клубною установою Міністерства культури України, яка забезпечує культурне обслуговування різних верств населення.

Діяльність Закладу спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань, розвиток аматорського мистецтва, залучення жителів району в клубні формування. Заклад надає методичну і практичну допомогу клубним установам району.

1.3.Управління Закладом здійснює Корецька районна рада, яка представляє інтереси територіальної громади Корецького району, а галузеве управління діяльності здійснює сектор культури і туризму районної державної адміністрації.

1.4.Заклад є бюджетною, неприбутковою організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України ,,Про культуру”, ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, рішенням Корецької районної ради, розпорядженнями голови Корецької районної ради та Корецької районної державної адміністрації, Статутом та іншими нормативно- правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури.ІІ. Структура, основні принципи діяльності, права, завдання та функції Закладу.

2.1. Головними завданнями Закладу є :

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;

- розвиток усіх видів та жанрів аматорського мистецтва, народних художніх промислів;

- створення та організація діяльності клубних формувань (творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань, клубів за інтересами);

- вивчення, збереження та пропаганда фольклору Кореччини;

- вироблення та запровадження інноваційних форм культурного обслуговування громадян;

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдаровань різновікових груп населення;

- підтримка соціально-важливих культурних ініціатив.

2.2.Заклад здійснює:

- проведення фестивалів, оглядів-конкурсів, виставок, семінарів, творчих лабораторій, майстер-класів, науково-практичних конференцій з питань розвитку народної творчості;

- підготовку і проведення тематичних, театрально-видовищних, танцювально-розважальних, ігрових, спортивних, обрядових, сімейних, інших заходів в галузі культури, залучення в установленому порядку для проведення культурно-дозвіллєвих заходів професійних та аматорських колективів;

- проведення концертів, державних, народних, сучасних свят та обрядів, масових гулянь, постановки вистав;

- узагальнення та поширення передового досвіду установ культури, аматорських колективів, гуртків технічної творчості, любительських об’єднань та клубів за інтересами, пошук і пропаганду нових форм і методів роботи, залучення до цього засобів масової інформації;

- налагодження творчих зв’язків, співробітництва із закордонними культурними центрами, закладами, відповідно до чинного законодавства та міжнародного права;

- формування методичного, довідково-інформаційного фонду з питань клубної роботи, надання його для використання установам, організаціям, громадським формуванням та окремим особам;

- видання інформаційної, методичної літератури, репертуарних збірників, навчально-рекламної продукції;

- відродження осередків традиційної народної творчості художніх промислів.

- створення нових клубних формувань, залучення до участі в них різних верств населення;

- створення та наповнення фольклорного фонду;

- дбання про розвиток духовної культури національних меншин, які проживають на території району, просвітницьку діяльність серед населення.

2.3. Відповідно до покладених завдань Заклад:

- забезпечує сільських клубних працівників інструкціями та іншими нормативними документами з питань культурно-просвітницької роботи;

- надає методичну та практичну допомогу працівникам сільських закладів культури, іншим організаціями в організації дозвілля, розвитку аматорського мистецтва;

- сприяє організації змістовного дозвілля населення району;

- розробляє цільові комплексні програми культурно-дозвіллєвої діяльності (спільно із зацікавленими організаціями, установами).

Загальна інформація:

Робота комунального закладу ,,Корецький районний будинок культури і дозвілля” Корецької районної ради Рівненської області спрямована на виконання державних соціальних програм, пошук та розробку інноваційних форм організації культурно – дозвіллєвої діяльності, підвищення професійного рівня колективів аматорської творчості, вивчення дозвіллєвих потреб різних вікових категорій населення та втілення їх в культурно – дозвіллєву діяльність, популяризацію національних культурних традицій, свят та обрядів.

В структурі Закладу функціонує 4 відділи: інформаційно-методичний, народної творчості, фольклору та дозвілля. При будинку культури і дозвілля функціонує 16 клубних формувань, в них 244 учасники. З них для дітей 3, в них 56 учасників.

У закладі культури до послуг всіх бажаючих функціонують такі гуртки:

- гурток естрадного співу;

- зразковий танцювальний ансамбль ,,Шанс”;

- підготовча студія танцювального ансамблю ,,Шанс”;

- підготовча студія народного аматорського театру сатиричних мініатюр, а також фітнес-клуб та духовий оркестр, що створені в 2017 році.