Корецький  районний  історичний  музей   

Адреса установи:

м. Корець, вул. Київська, 45a.  тел.(03651) 22737

 

Директор музею: Брухлій Ніла Олексіївна 

Графік роботи установи:

Понеділок-четвер  9.00 – 18.15 год.

п’ятниця-неділя  9.00 – 17.15 год.

Вихідний  день - субота

 

 Список фахових працівників Корецького районного історичного музею

ПІБ працівника

Посада

Адреса розташу

вання

Режим роботи

Брухлій Ніла Олексіївна

Директор Корецького районного історичного музею

м. Корець,  вул. Київська,

45

Понеділок-п’ятниця 9.00 – 18.00 год.

Брухлій Валентин Іванович

Старший науковий співробітник музею

м. Корець,  вул. Київська,45

вівторок-четвер  9.00 – 18.00 год.

п’ятниця,неділя  9.00- 17.00 год.

Статутна діяльність:

Корецький районний історичний музей (далі –Музей) діє на підставі Статуту, затвердженого  наказом відділу   культури Корецької  районної державної адміністрації  від 12.06. 2011  за №34.

Засновником  Музею є  Рівненська обласна  рада, права  та  обов’язки  якої  визначаються відповідно  до  законодавства. Музей  оперативно  підпорядкований  сектору культури  і  туризму  Корецької районної державної  адміністрації. 

Музей в своїй діяльності керується Конституцією України , Законом України  від 29.06.1995  № 249 /95-ВР,,Про  музеї  та  музейну  справу”, актами Президента України та Кабінету МіністрівУкраїни, наказами Міністерствакультури України, нормативними актами галузевих міністерств, іншими нормативно-правовими  актами України, рішеннями Корецької районної ради, Корецької районної державної адміністрації, наказами сектору культури і туризму Корецької районної державної адміністрації.

Цілямидіяльності й основнимизавданнями Музею є:

1.1. Збирання, зберігання, вивчення, експонування музейних предметів;

1.2. Здійснення наукової, просвітницької й освітньої діяльності у галузі історії регіону, а також суміжних з нею наук та галузей;

1.3. Популяризація історіїкраю.

Основними напрямками діяльності Музею є:

1.1. Здійснення обліку, зберігання предметів, що перебувають у його фондах;

1.2. Здійснення комплектування фондів Музею, шляхом прийняття в дар та купівлі колекцій та окремих предметів від юридичних та фізичних осіб, обміну музейних предметів;

1.3. Проведення науково-дослідних робіт, як із загальних історичних проблем, так і проблем суміжних історичних дисциплін, включаючи проблемимузеєзнавства;

1.4. Проведення вивчення й систематизації предметів зберігання, формування електронної бази даних, що містить відомості про предмети, ведення роботи із впровадження сучасних методів, методик та технологій в усі сфери діяльності Музею;

1.5. Здійснення експозиційно-виставкової діяльності;

1.6. Організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, практикумів й участь у них, як в Україні, так і за її межами;

1.7. Розробка концепцій й програмрозвитку Музею, тематико-експозиційних планів постійних експозицій і тимчасових виставок;

1.8. Забезпечення екскурсійного, лекційного й консультативного обслуговування відвідувачів, іншої просвітньої  діяльності;

1.9. Наданняекспертно-консультативної й науково-методичної допомоги юридичним і фізичним особам відповідно до профілю Музею;

1.10. Проведення інших видів діяльності у сфері історії краюта музейноїсправи, які не заборонені музеям діючим законодавством України та міжнародними угодами, конвенціями і іншими нормативними актами, дія яких поширюється на сферу діяльності Музею;

1.11. Як провідний заклад в галузі  вивчення історії  краю здійснює надання методичної і практичної допомоги громадським музеям  з усіх аспектів діяльності, координації їх роботи;

1.12. Здійснення організації  наукових експедицій, роботи в архівах, бібліотеках, музеях, науково-дослідних та інших установах;

1.13. Забезпечення  підвищення кваліфікації фахівців Музею, організацію стажування й спільної роботи з фахівцями музеїв міста Києва, України й закордонних країн;

1.14. Встановлення та підтримування  внутрішньодержавних та міжнародних зв’язків із музеями, бібліотеками, іншими організаціями, установами та окремими спеціалістами у галузі історії, суміжних з ними наук та галузей, преси та мас-медіа, освіти, науки, культури, українською діаспорою та українськими центрами (музеями) країн світу та іншими установами і особами, що можуть сприяти розвиткові Музею, його кращому фінансуванню та  якіснішому дотриманню вищевказаних цілей та завдань;

1.15. Входження до музейних, історичних,інших профільних наукових організацій - асоціацій,  спілок, рад,  товариств,  конфедерацій і подібних до них об’єднань.

 Послуги:

Користувачі Музею мають право отримувати консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, брати участь у  конференціях таі нших заходах, які проводить музей.

Установа  здійснює забезпечення екскурсійного, лекційного й консультативного обслуговування відвідувачів, іншої просвітньої  діяльності.

Музей надає послуги за цінами, визначеними відповідно до чинного законодавства України.